Arduino som kalkulator

Arduino er absolutt ikke egnet som kalkulator, men det er mulig å lese inn data fra seriemonitor og å utføre beregninger. For at dette skal fungere så må seriemonitor være konfigurert slik som på figuren under med «No line ending».

Her er et eksempel på programkode der Arduino opptrer som kalkulator for Ohms lov:


float spenning = 0;
float resistans = 0;
float strom = 0;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 Serial.println("Kalkulator som bergener U = R * I");
 
 Serial.println("Tast inn Resistansen:");
 
 while (Serial.available()==0){}
 
 resistans = Serial.parseFloat();
         
 Serial.println("Tast inn Strommen:");
         
 while (Serial.available()==0){}
         
 strom = Serial.parseFloat();
         
 spenning = resistans * strom;
         
 Serial.print("U = ");
 
 Serial.print(spenning);
 
 Serial.println(" V.");
 
 Serial.println("***************");
 
}