BBC Micro:bit og Arduino

BBC Microbit og Raspberry Pi gir bare litt over 3 volt ut på utgangene mens Arduino gir ca 1 V mer. Det kan medføre at det oppstår problemer hvis vi ønsker å koble til annet utstyr som egentlig er produsert for Arduino. En enkel måte å løse dette på det kan jo være å la styresignalet passere gjennom en Arduino, slik at signalnivået kan økes med ca 1,2 V.

Program for BBC Micro:bit

Program for Arduino:


void setup()
{
 pinMode(2, INPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
}

void loop()
{
 
 if(digitalRead(2)) {
  digitalWrite(7, 1);}
 else {
  digitalWrite(7, 0);
   
 }
 
}

Her er også en artikkel om å styre relemoduler direkte fra Raspberry PI: Link