Blink m start-stopp

Her har vi en kode:

 

/*
 Dette programmet blinker på pin 13 pluss den innvendige
 dioden som er koblet til pin 13. Dessuten så må trykknappen
 holdes inne.
*/

int inngang = 0;

void setup()
{
 // Her bestemmer vi at pinne 13 skal være en utgang
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(2, INPUT);
}

void loop() //Denne sløyfa kjører hele tiden
{
 inngang = digitalRead(2);
 if (inngang == 1) {
 // Slå på lysdioden
 digitalWrite(13, HIGH);
 delay(1000); // Vent i 1 sekund
 // Slå av lysdioden
 digitalWrite(13, LOW);
 delay(1000); //Vent i 1 sekund
  
 }
}