Blinker m seriekommunikasjon

Her har vi en blinker som kan skkrive ut til seriekommunikasjon:

Her er programmet

 

/*
 Dette programmet blinker på pin 13 pluss den innvendige
 dioden som er koblet til pin 13. Dessuten så skriver det 
 ut til seriemonitor
*/

int teller = 0;

void setup()
{
 pinMode(13, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 // Tenne dioden
 digitalWrite(13, HIGH);
 // Skrive at dioden er på
 Serial.println("Dioden er PA");
 delay(2000); // Vent i 1 sekund
 // Slukke dioden
 digitalWrite(13, LOW);
 // Skrive at dioden er av
 Serial.println("Dioden er AV");
 delay(2000); // Vent i 2 sekund
}