DC Dreieretningsvender

Her har vi oppkobling av en DC dreieretningsvender.

Programkode:


bool venstredrift = 0;
bool hoiredrift = 0;

void setup()
{
 pinMode(2, INPUT);
 pinMode(3, INPUT);
 pinMode(4, INPUT);
 pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
 // Starter med stopp aktivert
 digitalWrite(8,1); 
}

void loop()
{
 // Venstedrift med forrigling
 if (digitalRead(4) && !hoiredrift) {
  digitalWrite(10,1);
  digitalWrite(12,1);
  digitalWrite(8,0);
  venstredrift = 1; }
 
 // Høyredrift med forrigling
 if (digitalRead(3) && !venstredrift) {
  digitalWrite(9,1);
  digitalWrite(11,1);
  digitalWrite(8,0);
  hoiredrift = 1; }
 
 // Stopp
 if (digitalRead(2)) {
  digitalWrite(8,1);
  digitalWrite(9,0);
  digitalWrite(10,0);
  digitalWrite(11,0);
  digitalWrite(12,0);
  hoiredrift = 0;
  venstredrift = 0; }
}