Dreieretningsvender

Det går også ann å lage en 230V dreieretningsvender ved hjelp av Arduino, sev om det ser ut at prosjektet blir litt komplisert. Her er starten på den delen av prosjektet som kjører med 5V.

Komponeter på breadboard (klikk på tegningen):

Her er et koblingsskjema som viser 5V delen av stringen(klikk på tegningen):

Hovedstrømskjema for 230V 3-fase (Klikk på tegningen for å se animasjon.)