Enkel Servo Test

Her er en ganske enkel servo test. Servo kjører fram og tilbake 90 grader med 2 sekund pause.

Her har jeg laget en ny skjermdump uten måleinstrukenter:

 

Enkel kode for testing. Kjører servo fram og tilbake mellom 0 og ca 90 grader.


#include <Servo.h>

Servo servo_1;

void setup() {
  servo_1.attach(9);
  servo_1.write(0);
  }
 
void loop() {
 
  servo_1.write(90);
  delay(2000);

  servo_1.write(0);
  delay(2000);
}