Inngangssignal fra 5V til 3V

Her er ern figur som viser hvordan vi kan omforme et digialt inngangssignal fra 5V til 3V.

Det er brukt to meoder, først midt på, bruk av resistor pluss Zenerdiode. Nederst er brukt en spenningsdeler ved hjelp av to resistorer. Dene ene resistoren (øcerste) er på 1000 Ohm og den annen (nederste) er på 2000 Ohm.