Lysmåler med bryter

Bidet under viser en oppkobling av en lysmåler med bryterfunksjon.

Her er et eksempel på programkode:


int DU_1 = 9;
long AI_1 = A0;
int ldrVerdi = 0;
int skalertVerdi = 0;
 
void setup()
{
  
pinMode (DU_1, OUTPUT);
pinMode (AI_1, INPUT); 
  
Serial.begin(9600);
  
}
 
void loop()
{
  
 ldrVerdi = analogRead(AI_1);
 skalertVerdi = map(ldrVerdi, 510, 1020, 100, 1);
 analogWrite(DU_1, skalertVerdi);
 
 if (skalertVerdi <= 40) {
  digitalWrite(9,1);
 }
 
 if (skalertVerdi >= 80) {
  digitalWrite(9,0);
 }
   
 Serial.print("AI_1: ");
 Serial.print(ldrVerdi);
 Serial.print(" Skalert: ");
 Serial.print(skalertVerdi);
 Serial.println(" %");
 delay(2000);
}