Måling av temperatur og luftfuktighet

Jeg testet 4n DNT11 kombinert temperatur og luftfuktihgetmåler. Denne finnes tydeligvis i forkjellige utgaver med 3, 4 og 5 bein. Min hadde bare 3 bein, se figur.

Oppkoblingen var like til, med +5V og Grond og så «Signal» til digital inngang 8. Det var litt problem med å få programmet til å kjøre. Det viste seg at jeg måtte installere 2 stk «libraries» eller tillegsmoduler:

Modul1:

Modul 2:

Da var det etter hvert mulig å få dette programmet til å kjøre:


#include "DHT.h"

int DHTPinne = 8;

DHT dht(DHTPinne, DHT11);

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}

void loop(){

float luftfuktighet = dht.readHumidity();
float temperatur = dht.readTemperature();

Serial.print("Temperatur = ");
Serial.println(temperatur);
Serial.print("Fuktighet = ");
Serial.println(luftfuktighet);
  delay(1000);
}

Her er et eksempel på seriekommunikasjon fra programmet: