PIR Sensor

Her har vi et arrangement med en oppkobling av en PIR sensor mot Arduino:

Her er et eksempel på programkode:


int i1 = 11;
int i2 = 10;
int u1 = 9;

int vi1 = 0; 
int vi2 = 0;
int vu1 = 0;

void setup()
{
 pinMode(i1, INPUT);
 pinMode(i2, INPUT);
 pinMode(u1, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop()
{
 
 vi1 = digitalRead(i1);
 vi2 = digitalRead(i2);
 vu1 = digitalRead(u1);

 if (vi1) {
 digitalWrite(u1,1);
 }
 
 if (vi2) {
  digitalWrite(u1,0);
 }
   
 Serial.print("i1: ");
 Serial.print(vi1);
 Serial.print(" u1: ");
 Serial.println(vu1);
 delay(20);
}