Servo eksempel

Her er et eksempel på styring av en servo ved hjelp av styrespenning fra et potmeter:

Her har jeg froenklet eksemplet litt ved å ta vekk måleinstrumentene:

Her er en enkel programkode som kan få eksempelet til å fungere:


#include <Servo.h>

int potmeter = A0;
int servo = 9;
Servo myservo;

void setup()
{
  pinMode(potmeter, INPUT);
  pinMode(servo, OUTPUT);
  myservo.attach(servo);
}

void loop()
{
  int potVerdi = analogRead(potmeter);
  int skalertVerdi = map(potVerdi, 0, 1023, 0, 180);
  myservo.write(skalertVerdi);
  delay(15);
}