Start og stopp av motor m variabler

Her er et eksempel på start og stopp av motor ned bruk av variabler for inn og utganger.

Programkode med variabler:


int startknapp = 11;
int stoppknapp = 10;
int startlampe = 12;
int stopplampe = 13;

void setup()
{
 pinMode(startknapp, INPUT); 
 pinMode (stoppknapp, INPUT); 
 pinMode (startlampe, OUTPUT);
 pinMode (stopplampe, OUTPUT);
 digitalWrite(stopplampe,1);
}


void loop()
{
 	if (digitalRead(startknapp)) {
 	digitalWrite(startlampe, 1);
  digitalWrite(stopplampe, 0); 
	}
 
  if (digitalRead(stoppknapp)) { 
 	digitalWrite(startlampe, 0);
  digitalWrite(stopplampe, 1);
	}
 
}