Start og stopp av motor

Eksempel på start og stopp av motor.

Programkode, enklest mulig:


void setup()
{
 pinMode(12, OUTPUT); // LED Lys (Motor)
 pinMode (10, INPUT); //Stopp
 pinMode (11, INPUT); //Start 
}

void loop()

{
 	if (digitalRead(11)) {
 	digitalWrite(12, 1);
	}
 
  if (digitalRead(10)) { 
 	digitalWrite(12, 0);
	}
 
}