Start og stopp motor

Her er et påbegynt prosjekt der vi skal utvikle en start og stopp funksjon for en 230V motor.

Figuren under viser en oppkobling på et breadboard:

Neste figur viser koblingsskjemaet for 5V delen av styringen:

Koblingsskjema som viser 230V delen av motorstarteren:

For å få til å starte den store 230V motoren ved hjelp av en mikrokontroller som Arduino, så må vi skifte ut den lille DC motoren med et rele eller en kontaktor som så styrer den store motoren. Det er mulig at vi behøver både et rele og en kontaktor. Dette må vi prøve ut og se litt nærmere på.

 

/*******************************************
TITLE: Start og stopp av motor
Created by: Arne G
DATE: 03/10/20
*********************************************/

int utg_rodt_lys = 6;
int utg_gront_lys = 7;
int utg_motor = 9;

int ing_startknapp = 3;
int ing_stoppknapp = 2;

int start = 0; 
int stopp = 0; 

void setup() {

  	pinMode(utg_rodt_lys, OUTPUT);
	pinMode(utg_gront_lys, OUTPUT);
	pinMode(utg_motor, OUTPUT); 
	pinMode(ing_stoppknapp, INPUT);  // Stoppknapp
	pinMode(ing_startknapp, INPUT);  // Startknapp

	digitalWrite(utg_rodt_lys, HIGH); //Rødt lys på ved oppstart

}

void loop() {
	start = digitalRead(ing_startknapp); //Lese startknapp
	stopp = digitalRead(ing_stoppknapp); //Lese stoppknapp

	if (start == HIGH && stopp == LOW) { 
		digitalWrite(utg_motor, HIGH); // Motor start
		digitalWrite(utg_gront_lys, HIGH); //Groent lys på
		digitalWrite(utg_rodt_lys, LOW); //Roedt lys av 
    }
  
	if (start == LOW && stopp == HIGH) { 
		digitalWrite(utg_motor, LOW); // Motor stopp
		digitalWrite(utg_gront_lys, LOW); // Groent lys av
		digitalWrite(utg_rodt_lys, HIGH); //Rodt lys på
	}

}