Stepper motor 2

Her er et eksempel på bruk av steppermotor 28BYJ-48 og driver Velleman VMA401. Her er kan vi kjøre steppermotoren svært langsomt for å se hvordan styresignalene kommer inn. Så kan vi endre steglengden i tid til kortere intervaller, slik at vi ser at steppermotoren faktisk roterer.

Eksempel på programkode


// Omarbeidet fra Arduino demo-eksempel og tilpasset
// aktuelle komponenter. Dreier fram og tilbake en omdreining
// med 2 sekund pause mellom retningene. 
// Arne G

#include <Stepper.h>

const int stegPrOmdreining = 2100; //For 28BYJ-48

// Opprett er Stepper objekt og sett parametere:
Stepper stepper_1(stegPrOmdreining, 8, 10, 9, 11);

// Ved å velge så lang steglengde saa kan vi se tydelig
// Hva som skjer
int stegLengde = 1000;
// Ved å velge kortere steglengde så kan vi se at motoren 
// faktisk roterer
// int stegLengde = 10

int stegTeller = 0;   // Antall utfoerte steg

void setup() {
 // Sett opp serieporten:
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // Ett og ett steg:
 stepper_1.step(1);
 Serial.print("Steg: ");
 Serial.println(stegTeller);
 stegTeller++;
 delay(stegLengde);
}