Stepper Motor 3

Her er et eksempel på bruk av steppermotor 28BYJ-48 og driver Velleman VMA401. Motoren veksler mellom å dreie en omdreining mot høyre og en mot venstre.

Tilpasset programkode:


// Omarbeidet fra Arduino demo-eksempel og tilpasset
// aktuelle komponenter. Dreier fram og tilbake en omdreining
// med 2 sekund pause mellom retningene. 
// Arne G


#include <Stepper.h>

const int stegPrOmdreining = 2100; // Antall steg pr omdreining

// Tilpass pinner til bibliotek og komponenten VMA401:
Stepper stepper_1(stegPrOmdreining, 8, 10, 9, 11);

void setup() {
 // For rimelige Steppermotorer maa hastigheten settes lavt:
 stepper_1.setSpeed(10);
 // Sett opp serieporten:
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // Drei en omdreining med klokka:
 Serial.println("Med Klokka");
 stepper_1.step(stegPrOmdreining);
 delay(2000);

 // Drei en omdreining mot klokka:
 Serial.println("Mot Klokka");
 stepper_1.step(-stegPrOmdreining);
 delay(2000);
}