Styring av varmepumpe

Her har vi en styringsmodell som bør kunne fungere i forbindelse med styring av en varmepumpe.

Programkode for varmepumpestyringen.


void setup()
{
 pinMode(2, INPUT);
 pinMode(3, INPUT);
 pinMode(4, INPUT);
 pinMode(5, INPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
 
 // Vilkår for slå på alarm
 if (!digitalRead(2) || !digitalRead(5)) {
  digitalWrite(6,1); // Slår på alarm
 }
 
 // Vilkår for å slå av alarm
 if (digitalRead(10)) {
  digitalWrite(6,0); // Slår av alarm
 }
 
 // Vilkår for å starte kompressor
 if (digitalRead(2) && digitalRead(3) && digitalRead(4) && digitalRead(5)) {
 digitalWrite(7,1); // Starter kompressor
 }
 
 // Må også ha vilkår for å stanse kompressoren
 if (!digitalRead(2) || !digitalRead(3) || !digitalRead(4) || !digitalRead(5)) {
 digitalWrite(7,0); // Stanser kompressor
 }
 
 // Vilkår for å starte kondensatorvifte
 if (digitalRead(2) && digitalRead(3) && digitalRead(4)) {
 digitalWrite(8,1); // Starter kondensatorvifte
 }
 
 // Må også ha vilkår for å stanse kondensatorvifta
 if (!digitalRead(2) || !digitalRead(3) || !digitalRead(4)) {
 digitalWrite(8,0); // Stanser kondensatorvifte
 }
  
 //Fordampervifta skal alltid gå (Kan eventuelt endres senere.)
 digitalWrite(9,1);
  
}

 

Noen linker for utdypende informasjon: