Trafikklys

Her har vi en enkel styring av et trafikklys:

Her har vi et eksempel på en programkode:

 

/*
 Dette programmet skal kunne styre et enkelt trafikklys
*/

int inngang = 0;

void setup()
{
 // Her bestemmer vi at pinne 13 skal være en utgang
 pinMode(1, OUTPUT);
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop() //Denne sløyfa kjører hele tiden
{
 
 // Det starter opp med rødt lys
 digitalWrite(1, HIGH);
 digitalWrite(2, LOW);
 digitalWrite(3, LOW);
 delay(4000); // Vent i 4 sekund
 
 // Så blir det rødt og gult
 digitalWrite(1, HIGH);
 digitalWrite(2, HIGH);
 digitalWrite(3, LOW);
 delay(4000); //Vent i 4 sekund
 
 // Så blir det Grønt
 digitalWrite(1, LOW);
 digitalWrite(2, LOW);
 digitalWrite(3, HIGH);
 delay(4000); //Vent i 4 sekund
 
 // Så blir det Gult
 digitalWrite(1, LOW);
 digitalWrite(2, HIGH);
 digitalWrite(3, LOW);
 delay(4000); //Vent i 4 sekund
   
}