Utgang fra 3 V til 5 V

Her er en oppkobling som viser hvordan vi kan øke et utgangssignal fra 3V til 5V ved hjelp av en transistror og en resistans.

Vi bruker en NPN transistor. Signal kommer inn på base, emitter er koblet til jord og kollektor er koblet opp mot lasten. En resistans på 200 Ohm representerer i dette tilfellet lasten.