BBC:Microbit som termostat

BBC:Microbit kan brukes som termostat. I dette oppsetter så gir den både ut et analogt målesignal som kan variere fra 0 til 3.3 V, for temperaturer fra 0 til 50 grader, og et dogitalt styresignal, o eller 3.3 V som for eksempel kan brukes til å styre en varmepumpe.

Eksempel på program til BBC:Microbit for å ivareta funksjonen som temperaturmåler og termostat.