Komme i gang

  1. Få tak i Microbit brikken pluss et Kitronik Inventors Kit

2. Monter sammen hardware:

Sett fra siden:

4. Koble til PC via USB2 kabel. Gå inn på websiden www.microbit.org og begynn å programmere.

5. Programmering av 2 tall som blinker:

6. Laste ned Hex kode, se «knapp» nede til venstre på bildet over.

7. Overføre Hex kode til Microbit ved hjelp av filemanager og «drag and drop».

Forskjellige treningsoppgaver: