MakeCode-App

Det finnes en Make-Code App i Windows store. Det er fullt ut mulig å programmere i web borowser, men det fungerer enda litt bedre hvis man bruker denne Windows Appen. Den kan lastes ned gratis fra Windows Store.