Kompass

Microbit inneholder en sensor for magnetfelt og det gir en mulighet til å programmere den til å fungere som et kompass. Denne filmen fra teachthings.ca viser hvordan vi kan programmere en enkel kompassfunksjon:

Denne websiden ser også ut til å inneholde en tilsvarende beskrivelse av dette forholdsvis enkle kompasset:

Denne videoen ved Mr Dimmick løser kanskje «kompassproblemet» på en en litt annerledes og kanskje vel så bra måte:

Mr Dimmick utvikler så prosjektet videre til å innehold en «nål» eller «viser» som viser hvilken vei vi kompasset er rettet:

Oppgave til å jobbe videre med:

Et kompass har jo vanligvis en pil som peker mot nord. Er det mulig å programmere Micro:bit på en slik måte at den faktisk får en elektronisk «kompassnål» som peker mot nord, for eksempel med en oppløsning eller en nøyaktighet: N-NØ-Ø-SØ-S-SV-V-NV