Start og stopp av motor

Vi har så vidt fått til å styre en 230V-3 fase motor med Micro:Bit.

I virkeligheten så utarbeidet vi i første omgang inne noe program for start og stopp av motoren, vi bare lot utgangen på Micro:bit stå høy og så satte vi inn en bryter som kunne styre basistrømmen til transistoren. Se figuren under.

Oppkoblingen av styrestrøm fra Micro:bit til rele og kontaktor bør kunne brukes, men det bør utarbeides et nytt program for å kunne starte og stanse motoren fra Micro:Bit eller tilkoblede brytere som styresignal til Micro:Bit.

Det kan se ut som om det er mulig å bruke et nokså enkelt program for å sette utgang 0 høy eller lav.

Nytt program som bør kunne starte og stoppe motoren:

Slik programmet er laget, så vil utgang O ligge lavt ved oppstart, slik at dette vil virke likt med en «holdekrets». Det er også mulig å sette utgang 0 til 1 under oppstart.

Når vi kan styre utgang 0 høy eller lav via programmet, så behøver i ikke lengre den bryteren som er koblet opp mot transistorens «bias» og koblingskjemaet for styresignalet blir litt annerledes:

Ved at de «inteterne buttons» er koblet opp mot inngang 5 og 11, så bør det også være mulig å koble opp «eksterne buttons» slik som vist på koblingskjemaet under:

Et videre utviklingstrinn kan være å få dette til å virke ved hjelp av fjernstyring via Bluetooth og ved bruk av ulike typer sensorer som innganger i stedet for «puh buttons».

Det kan ellers se ut som at noen av de «relebankene» som vi kan få tak i inneholder elektroniske drivere som kan levere tilstrkkelig strøm til releene. Hvis dette eventuelt er riktig så kan det være at det ikke er nødvendig å bruk en transistor som «signalforsterker». I så fall så kan det være at oppkoblingen av styrestrømmen blir å enkel som dette:

Her er tekniske data for Velleman VMA400: Link1Link2

Her er et program som sannsynligvis vil gjøre det mulig å atarte og stoppe motoren via Bluetooth.

Det ser ut til å fungere. Video som viser programmet over fungerer. Motor startes og stanses via Bluetooth: