Bruk av radio

For å sette opp radiokommunikasjon, så kan vi ta utgangspunkt i denne figuren:

Her har vi en simulert kjøring av dette programmet: