Python – Sekvensstyring

Her har vi et lite Python program som inneholder en enkel sekvensstyring. 3 forskjellige symboler kommer opp i rekkefølge:


from microbit import *

fortsett = 0

while True:
  
  if button_a.is_pressed():
    fortsett = 1
  if button_b.is_pressed():
    fortsett = 0
    
  
  if fortsett:
  
    display.show(Image.HAPPY)
    sleep(1000)
    display.show(Image.SAD)
    sleep(1000)
    display.show(Image.HEART)
    sleep(1000)