Blynk server

Ved å sette opp en lokal Blynk server så kan man oppnå en lang rekke fordeler. Videoen under beskriver hvordan man setter opp en lokal Blynk-server:

Dette er noe av de fordelene som følger med å opprette en lokal Blynk-server:

  • En større grad av sikkerhet en det som er mulig ved bruk av «public» Blynk-server.
  • Bedre teknisk ytelse.
  • Bedre forståelse for hvordan systemer for fjernstyring og IoT-fungerer

Link for nedlasting av Blynk server: