Timere

Dette oppsettet fungerer. Gir et utskrift for hvert sekund.


#include <BlynkSimpleStream.h>

BlynkTimer timer;

void myTimerEvent() {
 Serial.println("1 Sekund");
}

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); 
}

void loop() {
 timer.run();

}

SimpleTimer:

Det viser seg at det finnes en «falsk» utgave av SimpleTimer.
Den riktige er her: https://playground.arduino.cc/Code/SimpleTimer/
Dokumentasjon: https://playground.arduino.cc/Code/SimpleTimer/

Eksempel:


#include <SimpleTimer.h>

// the timer object
SimpleTimer timer;

// a function to be executed periodically
void repeatMe() {
  Serial.println("1 sekund ! ");
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  timer.setInterval(1000, repeatMe);
}

void loop() {
  timer.run();
}