CPP Functions

Forrige gang så lærte vi å lese inn «user input». Denne videoen fortsetter litt videre og handler om det å programmere en enkelt kalkulator.

Så har jeg hoppet litt videre i Mike Dane sitt kurs og så har jeg funnet fram den videoen som handler om «functions». Dette er et veldig viktig prinsipp, der vi deler opp programmet i forholdsvis mindre «byggeklosser» som kan programmeres hver for seg.

Når vi har lært å programmere enkle beregningsprogrammer og functions så kan vi forsøke oss på en ganske interessant oppgave som inneholder ganske viktige prinsipper.

Utarbeide en kalkulator som kan beregne Oms lov på 3 forskjellige måter. Det programmeres 3 forskjellige functions:

  • Beregne_Resistans: Leser inn data og regner ut R = U / I
  • Beregne_Spenning: Leser inn data og regner ut U = R * I
  • Beregne_Strom: Leser inn data og regner ut I = U / R

Du utarbeider også et hovedprogram som spør hvilken verdi brukeren vil regne ut. Hovedprogrammet kaller så opp den riktige function.

Til sist så kan du også forsøke å legge inn en while løkke i hovedprogrammet som sørger for at hovedprogrammet kjører helt til du gir et tastetrykk som vil avslutte programmet. Her er en video som beskriver hvordan man programmerer en «while løkke».

Videoen om while loop er egentlig litt komplisert. Håper dere finner ut av det.