CPP Tilleggsoppgave

Det kan kanskje også være interessant å legge til en funksjon for beregning av parallellkoblede motstander i det forrige programmet vi jobbet med. For eksempel så kan dere jo utvikle programmoduler som kan beregne resultantmotstanden av  2, 3, 4 og 5 motstander koblet i parallell. Dere kan bruke programmet under som en «mal» og et «utganspunkt» å jobbe ut i fra.

Her har vi et enkelt program for å beregne en parallelkobling av 3 motstander:


#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Her starter en method for å beregne 3 paralellkoblede motstander

void paral1ellkobling_3_motstander()
{
double motstand_1;
double motstand_2;
double motstand_3;
double invers;
double resultat;


system("CLS");

cout << endl << "Tast inn verdien av motstand 1: "; cin >> motstand_1;

cout << endl << "Tast inn verdien av motstans 2: "; cin >> motstand_2;

cout << endl << "Tast inn verdien av motstand 3: "; cin >> motstand_3;

invers = 1/motstand_1 + 1/motstand_2 + 1/motstand_3;

resultat = 1/invers;

cout << endl << "Resultantmotstanden av de tre motstandene er: " << resultat << " Ohm" << endl << endl;

system("pause");

system("CLS");

}


// Her starter hovedprogrammet

int main()

{
int valg = 99;

while (valg != 0) {

system("CLS");

cout << endl << endl << "*** Ohms lov ***" << endl << endl;

cout << "1. Beregn en paralellkobling av 3 motstander:" << endl << endl;
cout << "0. Avslutt" << endl;

cout << endl << "Tast inn ditt valg: "; cin >> valg;

if (valg == 1) {

paral1ellkobling_3_motstander();
}

}

return 0;
}