Hva er C++ ?

C++ er et generelt programmeringsspråk som man brukes til nesten de fleste programmeringsoppgaver.

Mange operativsystemer, for eksempel Windows og Linux er hovedsakelig skrevet i C og C++ Det samme gjelder mange desktop applikasjoner, for eksempel MS Word og MS Excel.

C++ er kjent for å være et litt vanskelig programmeringsspråk å lære seg, men man behøver jo ikke å starte opp med de vanskeligste delene av programmeringsspråket. Det er også mulig å starte opp med å programmere på en forholdsvis enkel måte, også i C++

Programmeringsspråket C++ er ellers historisk sett en videreføring og videreutvikling av programmeringsspråket C.