Hva er et IDE?

Et IDE eller «Integrated Development Environment», er en type programvare som brukes til å skrive og utvikle annen programvare, på norsk, et «integrert utviklingsmiljø».

Det IDE’et vi skal bruke i dette kurset heter Code::Blocks.

Litt mer om Code::Blocks, og litt om å komme i gang, på denne websiden.