Hva er programmering ?

Programmering kan vel egentlig være så mangt, ut i fra hvem som spør.

I den norske utgaven av Wikipedia så har vi en beskrivelse som er slik: Link

Programmering kan vel ses på som et ganske vidt og forskjelligartet begrep om hvordan man kan gi arbeidsinstruksjoner til en datamaskin, slik at den utfører de arbeidsoppgavene som vi ønsker at den skal utføre. Det er ikke noe krav i den beskrivelsen eller den definisjonen som finnes om Wikipedia om at programmeringen skal være utført på en bestemt måte.

I «den virkelige verden» så er det jo slik at et «program» vanligvis opptrer alene, et program vil vanligvis opptre og brukes sammen med mange andre programmer innenfor det som vi kaller et «system». Et slikt system kan så dele på oppgaver sammen med en samling med andre systemer.

Når du for eksempel leser denne websiden så har dette noe å gjøre med at du bruker en PC, nettbrett eller en mobiltelefon som inneholder et operativsystem som igjen består av mange programmer.  I dette operativsystemet så kjører det en webbrowser som også består av mange programmer, osv. På serveren der websiden, eller rettere sagt innholdet til websiden ligger lagret, så vil det også finnes et operativsystem, en webserver, en databaseserver, et CMS, Content Management System, osv, osv, som alle sammen er en samling med mer eller mindre små programmer.

Man kan vel si det slik at det å programmere det er å tilvirke denne typen «små tannhjul» som får Internett, informasjonssamfunnet og alle automatiserte systemer til å fungere.

De fleste programmeringsspråk er «algoritmiske», dvs at man gir datamaskinen en «steg for steg» arbeidsinstruksjon om hvordan en oppgave skal utføres. Noen få programmeringsmetoder er det ikke, for eksempel Ladder programmering for PLS og enkelte programmeringsmetoder for CNC og industriroboter.

«Å programmere» det er ikke først og fremst «å utarbeide et program» men der i mot det å forstå programmets virkemåte og funksjon ut i fra en teknisk og funksjonell helhetsbetraktning.