Vårt introduksjonskurs

Vårt introduksjonskurs i C++ er ikke ment å skulle være noe «dybdekurs» i programmering i C++ Det er bare ment å skulle være et introduksjonskurs for «å komme i gang» og så se på hva dette går ut på.

Elektrofagene er jo kjent for å ha en del vanskelige og kompliserte formler og beregninger, så her synes jeg det må være noe fornuftig å gå i gang med, å skrive og utvikle et program som vi kan skreddersy til å utføre til å utføre de fleste av de beregningene som vi eventuelt synes at det er vanskelig å få til.

Da jeg begynte å gå i gang med å utarbeide dette kurset så søkte jeg litt «rundt på nettet» for å finne noen gode læringsressurser. Noe av det som jeg fant var det som jeg synes er en meget god opplæringsvideo i regi av Mike Dane.

Det som jeg synes er spesielt bra med denne videoen det er at tingene hele tiden forklares på en måte som hele tiden gir en «enkelhet» og «oversikt». Det ligger godt til rette for å ta i bruk de deler av dette videokurset som ser ut til «å passe bra» for elektrofagene.