Spenning-Strøm

Spenning til strøm signalomformer

I-ut = U-inn / R1