PID Regulator

Det er mulig å lage en analog PID regulator ved hjelp av operasjonsforsterkere. Skiisen rett under viser hvordan dette kan gjennomføres:

I skissen over så ser det ut som at dette er en PID regulator og at det overste leddet er P-funksjonen (proporsjonalleddet). Det midterste leddet er I-funksjonen (integralleddet) og det nederste er veil D-Leddet (derivator leddet). Til høyre så har vi summeringsleddet.

Her har vi noen linker med detaljert beskrivelse av hvordan komponentene kan bestemmes: