PWM

PWM – Pulsbreddemodulasjon (Pulse width modulation)

Pulsbreddemodulasjon er en praksik måte å bruk en digital utgang, som bare kan ha «tilstand» eller «signal» av og på til å gi et «trinnløst analogt signal». Eksempel: En spenning ut ifra en utgang kan i utgangspunktet enten bare være 0V eller 5V, men ved å «hakke opp spenningen» i «raske pulser» og variere hvor lenge pulsene skal vare, så kan man for eksempel oppnå en effektivverdi på 3.2 V.

Videoen under forklarer litt av dette prinsippet: