Strømforsyningen

Strømforsyningens oppgave er å omforme 230V vekselspenning til den likespenningen som vi måtte ønske, for eksempel 5V eller 24V. Det finnes i prinsipp to typer strømforsyninger, Strømforsyning med transformator og likeretterbru og switchet strømforsyning. Filmen under sier noen ord om og beskriver den første typen.