Transistoren

Transistoren er en grunnleggende byggestein i mye elektronikk, for eksempel i operasjonsforsterkere og og i microprosessore. Her er en video som forklarer litt om transistroen.

Her er også en annen video som handler om transistorer: