Enkel animasjon

Her er en liten videoserie fra Mr Dimmick som viser hvordan man kan lage en animasjon ved hjelp av gratis programvare. Her bruker Mr. Dimmick Google Slides og Serif Movie Plus.

Steg 1 – Tegne en figur som så senere kan animeres.

Steg 2 – Vi utarbeider et antall «frames» for senere animasjon:

3. Vi eksporterer «frames» til «individuelle images»:

4. Så importerer vi «images» til Serif Movie Plus og eksporterer animasjonen til MP4 format:

Serif Movie Plus var vel tidligere et kommersielt program som nå er gratis. Jeg har så lang ikke rukket å teste det, og jeg har heller ikke sjekket denne neddlastingen for malware, men her ser det ut til å være en link for gratis nedlastning: