Industri 4.0

De fleste land i Europa har opplevd en tilbakegang i industriproduksjonen gjennom de siste år, med unntak i Tyskland, der man har hatt en oppgang. I Tyskland så har man til dels og til dels så er man i gang med å gjennomføre en fornyelse og modernisering av industrien som man kaller for Industri 4.0 eller «den fjerde industrielle revolusjon».

Linker:

Youtube filmer

Industri 4.0 – Siemens

Industri 4.0 – Volkswagen

Industry 4.0 – Next steps