Kryptering

Krypetering går ut på å gjøre informasjon forståelig bare for de som skal ha tilgang til informasjonen. For den som kan dekryptere så er informasjonen lesbar og forståelig. For den som bare ser den krypterte informasjonen så er informasjonen ikke mulig å forstå, den er uleselig.

Her har vi en artikkel hos Datatilsynet som handler om Kryptering.

Mange typer kryptering er basert på bruken av en «krypteringsnøkkel«.

Vibruker kryptering i en lang rekke sammenhenger i forbindelse med bruk av datamaskiner og IKT.

Kryptering av websider.

Her er en video som forklarer prinsippene bak kryptering av websider:

 

Kryptering av trådløse nettverk

Her har vi en vide som forklarer litt om kryptering av trådløse nettverk:

VPN – Virtual Private Network

VPN – Virtuelle Private Nettverk kan brukes til litt forskjellige formål. VPN kan brukes til å binde sammen organsiasjoner slik som om at man er logget inn på det samme lokalnettet, selv om man i virkligheten sitter på forskjellige kontorer rundt om i verden. En annen bruk av VPN er øke sikkerheten og anonymisere datastrømmen fra PC/nettbrett/telefon.

Her har vi en Video som forklarer litt av det grunnleggende:

 

Kryptering og dekryptering ved hjelp av C++

En ganske enkel (men ikke god) måte å kryptere på er å ta utgangspunkt i den såkalte ASKII tabellen, og så skifte posisjon ti hver enkelt tegn i en tekststreng ved hjelp av en krypteringsnøkkel.

Denne metoden var kjent og i bruk allerede i det gamle rommerriket selv om de selvfølgelig ikke brukte dataprogram og Askiitabell.

Vi kan utarbeide og prøve ut et dataprogram som krypterer og dekrypterer en teksstreng ved hjelp av de gamle romerne sin metode.

Her er programkoden:


//Simple C++ program to encrypt and decrypt a string

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i, x;
  char str[100];

  cout << "Please enter a string:\t";
  cin >> str;

  cout << "\nPlease choose following options:\n";
  cout << "1 = Encrypt the string.\n";
  cout << "2 = Decrypt the string.\n";
  cin >> x;

  //using switch case statements
  switch(x)
  {
   //first case for encrypting a string
   case 1:
     for(i = 0; (i < 100 && str[i] != '\0'); i++)
      str[i] = str[i] + 2; //the key for encryption is 3 that is added to ASCII value

     cout << "\nEncrypted string: " << str << endl;
     break;

   //second case for decrypting a string
   case 2:
     for(i = 0; (i < 100 && str[i] != '\0'); i++)
     str[i] = str[i] - 2; //the key for encryption is 3 that is subtracted to ASCII value

   cout << "\nDecrypted string: " << str << endl;
   break;

   default:
     cout << "\nInvalid Input !!!\n";
  }
  return 0;
}

Programkoden er hentet fra denne websiden

Datasikkerhet – Litt i dybden

For den som synes at dette temaet er interessant og som ønsker å gå litt mer i dybden, så har vi en litt lengere video her:

 

Ennå litt mer spesielt for den spesielt interesserte..:

SSH-Secure Shell

SSH er i praksis en kryptert forbindelse som brukes til å fjernstyre Linux og Unix servere og andre enheter ute på Internett. Skulle det være noen som har spesiell interesse for det så kan vi sikkert gjennomføre SSH-lab mot slutten av året.