MS365

Microsoft 365 er en onlinetjeneste som tidligere het Office 365.

Først noen linker som leder fram til litt generell info om Microsoft 365.

Microsoft 365 inneholder en del tjenester og enkeltfunksjoner.
Linkene under gir en beskrivelse av noen av disse funksjonene.