Brannmur

En «brannmur» eller på engelsk kan egentlig ha to forskjellige betydninger. Den ene betydningen er som en fysisk enhet som som danner en fysisk barriere ut mot internett som hindrer uønsket trafikk. Da snakker vi om en «hardware firewall». Det kan også være en del av kjernen i et operativsystem eller et program som kjører på en PC og som hindrer uønsket trafikk inn/ut av PC. Dette kaller vi for en «Software firewall.

Hardware firewall:

Her har vi en video som først beskriver funksjonen til en hardware firewall. Litt lengere ut kommer det også litt om software firewall:

Software firewall og Antivirus.

Windows 10 har både et innebygd anti-virus program som heter «Windows Defender» og så har den også en innebygd automatisk konfigurert software brannmur som beskytter PC’en selv.

Filmen under sier litt om hvordan man konfigurerer antivirusprogrammet Defender og firewall på Windows 10: