Enkelt eksempel

Figuren under viser et enkelt eksempel på et hjemmedatanettverk. Et lignende oppsett kan også brukes til et litt mindre kontornettverk.

<Figur og videre innhold kommer>