Internett

Den videoen som følger beskriver hovedprinsippene for hvordan Internett fungerer, rent teknisk, og den summerer på et vis opp mye av det lærestoffet som finnes på de endre websidene omkring «datakommunikasjon». Video i regi av Learn Engineering.

Den neste filmen går vel nesten litt for langt i dybden i å beskrive hvordan Internett er bygs opp ved hjelp av sammekoblede routere, men lenker den allikevell opp som lærestoff for «den spesielt interesserte»: