IP-Adresse

Alle enhetene i et datanettverk har en «hardwareadresse» som i prinsipp ikke kan forandres. Dessuten så settes også enhetene opp med en IP-Adresse, som nærmest kan sammenlignes med et telefonnummer. For å kunne kommunisere med en mobiltelefon, så behøver vi et telefonnummer. Tilsvarende, for at et datakort skal kunne kune kommunisere så behøves nettverkskortet å være tilordnet en IP-adresse.

Artikkel i Wikipedia.

Her har vi en video som forklarer prinsippene rundt IP-adresser litt i dybden: