Klient server

Klient-servermodellen er en mye brukt komminikasjonsform for å få ulike systemer på Internett til å fungere. Den mest kjente klient server løsningen er vel World Wide Web. Her finnes det et forholdsvis stort antall web servere, rundt om i verden som leverer data til et enda større antall klienter, i form av Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, osv,

Her har vi en video som beskriver litt omkring klient-server prinsippet.

En server behøver ellers ikke nødvendigvis å være en stor og kraftig datamaskin. Det kan for eksempel være en Rasberry PI.