NAT-Router

Hjemme og i en del bedrifter så benytter vi en NAT-Router for tilkobling opp mot Internett.

Ved brk av en «NAT-Router» så kan mange «interne enheter» dele på en felles «ekstern» adresse.

Her er også en amerikansk film som beskriver noen av prinsippene bak bruken av NAT routere:

En NAT-router vil vanligvis beskytte det innvendige lokalnettet mot trafikk som settes opp fra Internett. I noen tilfeller så ønsker vi imidlertid å sette opp serverfunksjoner inne på LAN som skal være tilgengelig fra Internett. I et slikt tilfelle så kan det være behov for å sette opp port-forwarding inne i NAT-Routeren. Den neste videoen beskriver litt rundt dette: